Kinderbijbels

ProductenKind en Bijbel > Kinderbijbels

TIPS VOOR DE KEUZE VAN EEN KINDERBIJBEL:  

Een kinderbijbel kiezen  

1. Hoe vind ik een geschikte kinderbijbel?
Een kinderbijbel kiezen is niet eenvoudig. Het aanbod is groot. Een kinderbijbel moet passen bij een bepaalde doelgroep maar moet ook aansluiten bij de geloofsovertuiging.  

Stel uzelf vooraf de centrale vraag: Voor wie en waarom zoek ik een kinderbijbel? Let daarbij op:
∗ Wil ik de kinderbijbel zelf gebruiken of weggeven?
∗ Wil ik de kinderbijbel voorlezen of is deze bedoeld om door kind of tiener zelf te lezen?
∗ Wil ik een uitgebreide kinderbijbel of een uitgave met alleen de kernverhalen uit de Bijbel?
∗ Wil ik de kinderbijbel gebruiken in mijn gezin of in kinder- en jeugdwerk?
∗ Is het een eerste kinderbijbel of een extra kinderbijbel bij de al aanwezige uitgaven in het gezin?
TIPS: Ga eventueel naar een bibliotheek om een kinderbijbel te lenen of informeer bij andere ouders (bijv. op school of in de kerk) wat hun ervaringen zijn.  

2. Op welke aspecten kan ik letten bij een kinderbijbel?
Verhaalstijl
∗ uitvoerig of beknopt;
∗ korte of langere zinnen;
∗ wel of geen uitleg bij moeilijke woorden, begrippen, bedoeling van het verhaal;
∗ algemene, wel/niet eigentijdse of populaire woordkeus.  

De auteur moet in de vertelling recht doen aan de bijbeltekst. Dat maakt de verhaalstijl van kinderbijbels anders dan van jeugdboeken. Veel kinderbijbels sluiten aan bij het huidige onderwijs: korte, aansprekende tekst en aandacht voor illustraties. Kijk of de verhaalstijl bij u past; dat maakt het voorlezen tot een plezierig moment voor de kinderen en voor u.  

Theologische visie van de auteur
U kunt bij auteurs globaal twee werkwijzen onderscheiden:
∗ de auteur blijft in de vertelling dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst;
∗ de auteur wil de boodschap of bedoeling van het bijbelverhaal duidelijk maken en voegt eigen uitleg en interpretatie toe.
TIP: De theologische visie komt u op het spoor door bijv. een aantal kernverhalen te lezen zoals het scheppingsverhaal, Abrahams offer van Izašk, de geboorte van Jezus, het Paasverhaal en wonderverhalen.

Aansluiting bij de leeftijd
Of een kinderbijbel aansluit bij de leeftijd van het kind hangt af van zijn of haar ontwikkeling en belangstelling. Deze aspecten veranderen met het opgroeien, waardoor het goed is om een kinderbijbel mee te laten groeien met de leeftijd.  

0-5 jaar
De beleving staat centraal. Fantasie en werkelijkheid lopen in elkaar over. Peuterbijbels en kleuterbijbels vertellen korte verhalen over God die van je houdt en voor je zorgt. Illustraties zijn heel belangrijk.  

5-8 jaar
De beleving is belangrijk. De kinderbijbels voor deze leeftijd vertellen de verhalen met extra aandacht voor de leefsituatie, gedachten en gevoelens van de bijbelse personen. Illustraties zijn ook belangrijk.  

8Ė12 jaar
Kinderen willen steeds meer weten en vinden persoonlijke opvattingen belangrijk. Ze zijn geÔnteresseerd in achtergrondinformatie. Het is prettig om kinderbijbels af te wisselen zodat kinderen de verhalen eens op een andere manier horen.  

Tieners en jongeren
Jongerenbijbels volgen meestal de oorspronkelijke bijbeltekst in een eenvoudige vertelling. Ook volwassenen kunnen deze uitgaven goed gebruiken. Jongerenbijbels zijn vaak extra uitgebreid met illustraties of foto's, een verklarende woordenlijst en uitleg bij de bijbelteksten. Soms zullen ouders/opvoeders ook met de jongeren in gesprek moeten gaan om hun vragen te beantwoorden.  

Illustraties
Illustraties in kinderbijbels hebben verschillende functies:
∗ een aantrekkelijk plaatje bij het verhaal;
∗ een toevoeging aan het verhaal om de sfeer uit te beelden;
∗ de basis van het verhaal. De tekst steunt op de illustratie die een verhaal op zich vormt.  

Kinderen ervaren illustraties anders dan volwassenen. Kinderen worden vaak geboeid door eenvoudige tekeningen met duidelijke gezichtsuitdrukkingen. Aansprekende illustraties en een geschikte verhaalstijl of visie gaan echter niet altijd samen.

 
Toon 15 / 75 / 150 producten per pagina. Sorteren op:

32 artikelen binnen deze selectie.

 
NOACHS BOOT   ALS EEN LAM GESLACHT   HOE DE RUPS EINDELIJK ZIJN DOEL BEREIKTE   HOOP OP GOD 1   KINDERBIJBEL BIJ DE HERZIENE STATENVERTA
NOACHS BOOT
GERNETT, JAYE
  ALS EEN LAM GESLACHT
MEEUSE, C.J.
  HOE DE RUPS EINDELIJK ZIJN DOEL BEREIKTE
HUTTER, TONY
  HOOP OP GOD 1
STEENIS-VAN DEN DIKKENBERG, MIEKE VAN
  KINDERBIJBEL BIJ DE HERZIENE STATENVERTA
BINSBERGEN, LIESBETH VAN
€ 9,95
  € 7,95
  € 13,50
  € 12,90
  € 32,50
 
VOLG MIJ   LEVEN VOOR DORRE DOODSBEENDEREN   David   MOOI GEMAAKT   NOACH EN DE DIEREN
VOLG MIJ
BINSBERGEN, L. VAN
  LEVEN VOOR DORRE DOODSBEENDEREN
MEEUSE, C.J.
  David
Graaf, a. de
  MOOI GEMAAKT
Herdruk verschijnt D.V. 2019
DAVIS, C.
  NOACH EN DE DIEREN
DAVIS, C.
€ 35,00
  € 8,95
  € 1,99
  € 8,50
  € 9,99
 
VOLG MIJ   NOACH VEILIG IN DE ARK   GEEF KLEUR AAN JE BIJBEL   KINDERBIJBEL   KLEINE KORRELS
VOLG MIJ
ZWOFERINK, LAURA
  NOACH VEILIG IN DE ARK
ZWOFERINK, LAURA
  GEEF KLEUR AAN JE BIJBEL
ORANJE, CORIEN
  KINDERBIJBEL
FOEKENS, SIMONE
  KLEINE KORRELS
vanaf 8 jaar
QUIST, M.
€ 10,50
  € 10,50
  € 9,99
  € 19,95
  € 14,50