Assortiment

Uitgebreid zoeken


op texelOp Texel ligt Jeruzalem. Soms noemden mensen Oosterend
Jeruzalem. Omdat het dorp diverse kerken telde. En omdat veel
dorpelingen christelijk waren. Dit boek geeft een overzicht van de rijke kerkgeschiedenis van het eiland. Het begint met het ontstaan van het eiland. Wie woonden er? Heidenen. Waarschijnlijk was Willibrord nauw betrokken bij de kerstening van het eiland.
Mensen bouwden houten kerkjes. Zij vervingen ze door tufstenen
en later bakstenen bedehuizen. Later kregen de wederdopers voet aan wal. Na de Reformatie kreeg elk dorp een predikant. Daarna passeren bekende en minder bekende predikanten, het wel en wee van alle kerken op het eiland komt langs. Het tweede deel van het boek gaat over Oosterend. Over de eerste gereformeerde dominee Jacob Juch. Over Johannes Jacob Buskes. En over de gereformeerde gemeente in de Schoolstraat.

LICHT OP DE KANTTEKENINGEN

LICHT OP DE KANTTEKENINGEN
Titel: LICHT OP DE KANTTEKENINGEN
Bestelnr.: 9789076466767
Uitgever: Ramshoorn V.O.F.,
Prijs : € 15,00
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is leverbaar, maar niet voorradig.
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Licht op de kanttekeningen
Predikanten uit de GG(IN) 

Het is goed om bij het dagelijks bijbellezen de kanttekeningen te raadplegen. Deze kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse Synode in de Bijbel toegevoegd om de Bijbeltekst te verduidelijken, ook door opgenomen verwijsteksten. 

Bij het overdenken worden een te lezen Schriftgedeelte en een Psalm opgegeven. De meditaties per predikant gaan over een persoon of een thema uit de Bijbel. Deze zijn bij elkaar geplaatst, zodat het uitnodigt om een volgende dag de vervolgstof te lezen. Er is verder niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar de overdenkingen zijn ook in volgorde van de bijbelboeken opgenomen. 

Men leest dus overdenkingen van Genesis tot Openbaring. De feeststoffen die per jaar geen vaste datum hebben, zoals Pasen en Pinksteren, staan als bijlage achterin, zodat het dagboek niet aan een bepaald jaar gebonden is. 

Deze uitgave kwam tot stand in overleg met het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten.

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.