Assortiment

Uitgebreid zoeken


de afvallige
In 'De afvallige' lees je Nasiry's schokkende en indrukwekkende levensverhaal. Hoe hij van schaapsherder in hoeder van zijn vijandige volksgenoten verandert. Geen makkelijke weg, maar wel de weg van een discipel van Jezus Christus. Een weg van levensbelang

Christenreis

Christenreis
Titel: Christenreis
Auteur: Bunyan, john
Bestelnr.: 9789087181208
Prijs : € 26,95
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is leverbaar, maar niet voorradig.

Vorige
 
Inkijkexemplaar Inkijkexemplaar
 

De Christenreis van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur.Er zijn ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het Nederlands.Deze nieuwe vertaling wil zoveel mogelijk recht doen aan de letterlijke tekst vanBunyan met al zijn eigenaardigheden. Tegelijk is gezocht naar Nederlandse tekstdie goed leesbaar is voor lezers van deze tijd. Bovendien gaat het hier om devolledige vertaling van de definitieve tekst van De Christenreis, inclusief de langegedichten aan het begin en aan het einde. Ook zijn de kanttekeningen die Bunyanzelf in de kantlijn heeft aangebracht volledig opgenomen. Daarnaast heeft de vertalertalrijke kanttekeningen gemaakt. Zij bevatten toespelingen op Bijbeltekstendie Bunyan zelf niet noemt, historische bijzonderheden, theologische verduidelijkingenen toelichting op spreekwoorden en gezegden. Bovendien zijn in dit boekalle oorspronkelijke illustraties bij De Christenreis te vinden. De inleiding biedt eenuitvoerige schets van het leven van Bunyan waarbij voortdurend verwezen wordtnaar autobiografische elementen die in De Christenreis vele malen voorkomen.Vertaald en ingeleid door dr. A. Baars.

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.