Assortiment

Uitgebreid zoekenwoorden van de goede Herder

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van 'Gelijkenissen van de Heiland' van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892). Zijn leerredenen zijn een bron vol onderwijs! Zowel voor het geestelijke leven als voor het leven van elke dag. Hij verklaart
daarin de woorden die de Zaligmaker sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde.
Spurgeon zelf schrijft: 'Wat is God goed en wat buigt Hij diep dat Hij doorgelijkenissen heeft willen spreken. Hij heeft dat
gedaan opdat Zijn kinderen de verborgenheden van het Koninkrijk zouden leren. (...) De God, Die dondert zodat de bergen beven, wil tot ons spreken in het suizen van een zachte stilte. Zouden wij dan niet vol verwachting met Maria aan Zijn voeten gaan zittenen van Hem willen leren?'

Baby verzorgen is ook opvoeden

Baby verzorgen is ook opvoeden
Titel: Baby verzorgen is ook opvoeden
Auteur: Hoogenboom, aline
Bestelnr.: 9789462783683
Prijs : € 11,99

Vorige
 
 

De geboorte van een baby verandert het leven van ouders
ingrijpend. De baby huilt wanneer hij wil, of het nu nacht is of
dag. Alles lijkt vanaf nu alleen nog maar om de baby te draaien
en verder komt alles op de tweede plaats.
Met name moeders kunnen soms helemaal opgaan in de
verzorging van hun kind, alsof er niets anders is dan voeden,
verschonen en wassen, elke dag opnieuw. Maar de zorg voor een
baby houdt veel meer in. Terwijl ouders hun kindje verzorgen
zijn zij namelijk ook al aan het opvoeden. Wat dat betekent en
hoe belangrijk dat is voor baby's, is het onderwerp van dit boek. 

Allerlei aspecten van het opvoeden van baby's komen aan de
orde. Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders
samen te bespreken. Ook zijn achter in het boek suggesties te
vinden voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring. 

Dit boek is het eerste deel van de serie 'Christelijke opvoeding',
onder hoofredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen
gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot
steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.