Assortiment

Uitgebreid zoeken


op texelOp Texel ligt Jeruzalem. Soms noemden mensen Oosterend
Jeruzalem. Omdat het dorp diverse kerken telde. En omdat veel
dorpelingen christelijk waren. Dit boek geeft een overzicht van de rijke kerkgeschiedenis van het eiland. Het begint met het ontstaan van het eiland. Wie woonden er? Heidenen. Waarschijnlijk was Willibrord nauw betrokken bij de kerstening van het eiland.
Mensen bouwden houten kerkjes. Zij vervingen ze door tufstenen
en later bakstenen bedehuizen. Later kregen de wederdopers voet aan wal. Na de Reformatie kreeg elk dorp een predikant. Daarna passeren bekende en minder bekende predikanten, het wel en wee van alle kerken op het eiland komt langs. Het tweede deel van het boek gaat over Oosterend. Over de eerste gereformeerde dominee Jacob Juch. Over Johannes Jacob Buskes. En over de gereformeerde gemeente in de Schoolstraat.

LEZEN MET DE KANTTEKENINGEN

LEZEN MET DE KANTTEKENINGEN
Titel: LEZEN MET DE KANTTEKENINGEN
Tweede hands
Bestelnr.: T9789076466835
Prijs : € 9,95
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is vervallen.

Vorige

De kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse synode in de kantlijn van de Bijbel geplaatst om de bijbeltekst te verduidelijken. Vaak citeert men de letterlijke vertaling van de Griekse of Hebreeuwse grondwoorden en somt men verwijsteksten op om Schrift met Schrift te vergelijken.  

De kanttekeningen zijn als hulpmiddel bij het dagelijks bijbellezen daarom zeer aan te bevelen. Vandaar dit dagboek met opgenomen kanttekeningen.  

Bij het overdenken worden een te lezen Schriftgedeelte en een Psalmvers opgegeven. De meditaties gaan over een persoon, thema of Bijbelboek. Deze zijn bij elkaar geplaatst, zodat het uitnodigt om een volgende dag de vervolgstof te lezen.
Er is in de keuze van de onderwerpen rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De volgorde van de bijbelboeken wordt aangehouden. Men leest dus overdenkingen van Genesis tot en met Openbaring. In dit dagboek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de boeken Hooglied en Prediker.  

De feeststoffen die geen vaste datum hebben, staan als bijlage achterin, zodat dit dagboek niet aan een bepaald jaar is.  

Deze uitgave van kwam tot stand door samenwerking van predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten en predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Een van de doelen is om een deel van de opbrengst van de verkoop van deze bundel te bestemmen voor het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten.

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.