Assortiment

Uitgebreid zoeken


zult Gij aan doden wonderen doen
zult gij aan doden wonderen doen
 


 


 


 


 

Vier preken over de opwekking van Lázarus. 

In Johannes 11:1-46 worden de ziekte, het sterven en de opwekking van Lázarus beschreven. De Zaligmaker leert Zijn discipelen en Martha en Maria niet alleen dat Hij macht heeft over dood en graf, maar ook dat Zijn tijd de beste tijd is.

Aids, een verwoestende epidemie

Aids, een verwoestende epidemie
Titel: Aids, een verwoestende epidemie
Auteur: Collier
Bestelnr.: TBW60646854
Prijs : € 5,00
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is vervallen.

Vorige

Nu al sterft over de hele wereld een zorgwekkend groot aantal mensen aan aids. Het aantal mensen dat met het aids-virus (HIV) is besmet, is nog veel groter. In de jaren negentig zal de toestand alleen maar verslechteren. Tot hoever eigenlijk? Hoe erg zal de aids-epidemie worden?
Op basis van de meest recente cijfers laat Caroline Collier zien hoe snel deze epidemie zich kan verspreiden. Wanneer de ontwikkelingen yan nu onveranderd doorgaan, zullen de sociale en economische gevolgen onvoorstelbaar zijn. De auteur laat zien dat er op een gegeven moment onvoldoende jonge volwassenen zijn om voor de ouderen te zorgen, onvoldoende ouders om een nieuwe generatie op te voeden.
Verwijzend naar diverse andere deskundigen noemt zij de enige echte oplossing. Zij beschrijft hoe deze oplossing kan worden gevonden en geeft aan wat een veilige levensstijl is.
Op een aantal punten gaan haar conclusies lijnrecht in tegen het huidige overheidsbeleid. Vandaar, dat aan haar tekst een reeks aanbevelingen is toegevoegd, gericht tot de Nederlandse overheid, gezondheidszorg en samenleving. Deze aanbevelingen zijn geformuleerd door het Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut.
Caroline Collier heeft een zevenjarige ervaring als huisarts. Begin 1985 raakte zij ernstig bezorgd over het aids-probleem en thans is zij verbonden aan de Christian Medical Fellowship in Engeland, met als taak voorlichting en onderzoek op het terrein van aids.

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.